Basit Tekniklerle Rakibi Etkisiz Hale Getirme Prensiplerine Dayanan Dövüş Sanatı Wing Chun’u İnceliyoruz!

Çin’in kadim öğretilerinden gelen ve yüzyıllardır süregelen dövüş sanatı Wing Chun’u tanıyoruz!

Tarihi 400 yıl öncesine dayanıyor.

Wing Chun dövüş sanatının tarihi 400 yıl kadar öncesine uzanmaktadır. 17 ve 18. yüzyıllarda Çin, Mançurya himayesindeyken azınlık tarafından yönetilmekteydi. Yönet,min baskıcı ve ayrımcı olmasıyla halkın silah kullanması yasaklanmış, isyancılar birbirlerini tanımada elleriyle yaptıkları bir tür selamı kullanmaktaydılar. Bu daha sonra Wing Chun selamı olarak yerleşmiştir.

İsyancılar pratik bir çözüm arıyordu.

Ellerden biri güneşi diğeri ise ayı temsil etmekte veya yin-yan anlamına gelmektedir. Nitekim Wing Chun’da teknikler yin-yan prensibine göre cereyan eder. Rahip kılığına giren isyancılar manastırlarda saklanmıştır. Bunu fark edenler etkin, hızlı, pratik, basit, bilimsel ve şartlara göre en uygun, olumlu sonuç veren bir savaş veya savunma ve saldırı sanatı olan Wing Chun’u geliştirmişlerdir. Yıllar boyunca Wing Chun klanları bu sanatı icra etmiştir, toplamda 10’un üzerinde aile vardır.

Yip Man, öğrencileri ve bunlardan Bruce Lee sayesinde, sanat çok popüler olmuştur.

Wing Chun durağan olmayan, devinim gösteren bir savunma sanatıdır. Temel prensibi, iki katmandan oluşur. Çekirdek ve dış katman. Çekirdek orijinal olan temeldir. Dış katman ise bu çekirdek üzerinde temellenen binadır. Bir müsabaka sporu olmamakla birlikte temeli halen aynıdır. Bir kısım hareketler özel kuvvetler, polis ve askeriyede öğretilmekte, bir kısmı ise öğretilmemektedir.

Whin Chun’da çeşitli formlar, stiller, teknikler ve drill’ler vardır.

  • Siu Num Tao (1. form)

  • Chum Kiu (2. form)

  • Biu Jee (3. form)

Diğer formlar ise şu şekilde;

  • BCDF (kılıç formu)

  • LDBKF (uzun sırık formu)

  • Wooden Dummy (tahta adam formu)

  • Stick (sopa), knife (bıçak), arm (silah), rope (ip), chain (zincir), pole (sırık) ve bunların birbirlerine ve çıplak ele karşı savunma ve saldırıları

Her savunma sanatı değerlidir.

Savunma sanatlarının felsefesinde sükuneti alçak gönülllülük ve mütevazilik yatar. Bu anlamda her bir savunma sanatı birbiriyle kıyaslanabilir. Savunma sanatları bir anlamda da kişinin kendisini diğerlerine ifade biçimidir. Bu bakımdan öznel bakış açısıdırlar. Wing Chun ise Bruce Lee’nin dediği gibi ‘kişinin kendisini ifade etme tarzıdır’

Herkesin Wing Chun sanatını icrası birbirinden farklıdır.

Dünyada yüz binlerce kişinin Wing Chun yaptığı söylenmektedir. Fakat oyun aynı olmakla beraber, bu sanatı icra eden kişilerin performansları farklıdır. Amaç rolü gerçeğe en yakın şekilde oynamaktır. Yani rolle mental ve fiziksel olarak bütünleşmektir. Her savunma sanatı özeldir, kendine özgüdür ve kıymetlidir.

Wing Chun kazanımları çok değerli.

Kendine güvenmeyi, emek vermeyi, bir konuya yeterince odaklanmayı, zorlukları aşarak hedefe yürümeyi, ortak bir amaç için azimle çalışmayı, paylaşmayı, dostlukları koruyarak büyütmeyi, özenli ve basiretli olmayı, kendini ifade etmeyi, hayatı, doğayı ve insan vücudunu iyi tanımayı sağlar. Tüm bu prensipler hayatın her alanında geçerlidir. Bir diğer yanı da kişi her zaman daima öğrenen konumda. Devamlı çalışmayı gerektirdiğinden gayret de çok mühim. İlerlemenin sonu yok: “The skill is the rank, the rank is not the skill.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir